Firmám a společnostem

Vážení přátelé,


obracím se na Vás jako předsedkyně místního klubu Asociace náhradních rodin (ANR) pro Karlovarský kraj s žádostí o poskytnutí slevy, nebo jiné výhody, pro naše členy. ANR ČR je nezisková organizace a byla založena v roce 2009. Jejím posláním je sjednocení náhradních rodin z důvodu zajištění kvality života dětí vyrůstajících mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice.
Cílem místních klubů náhradních rodin je to, aby náhradní rodiče nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí i strastí, aby rodiče i jejich děti mohli být součástí celku, nalézat vzájemnou podporu, pomoc a pochopení. Místní kluby připravují programy, o kterých náhradní rodiče přímo rozhodují, pořádají společné pobyty a výlety s dětmi, přednášky, odborné a terapeutické semináře.
Rádi bychom změnili pohled naší společnosti na pěstounskou péči a adopci a také ocenili snahu náhradních rodičů zajistit a vybudovat přijatým dětem pěkné rodinné zázemí a vychovat je tak dobře a kvalitně, aby obstály v životě. Úkol je to nelehký a výsledek nejistý.
Proto oslovujeme firmy a společnosti, které jsou ochotné podílet se na podpoře a pomoci náhradním rodinám, formou slevy, případně jiných výhod. Jako naše poděkování nabízíme propagaci Vaší společnosti na webových stránkách ANR ČR, v měsíčníku ANR ČR a na stránkách všech Místních klubů. V celé České republice je jich už 21.
Budeme velmi rádi, když se i Vy přidáte k nám a společně budeme pomáhat a podporovat náhradní rodiny.