Doučování v náhradních rodinách

27.01.2014 19:22

 

 

Vážení rodiče,


přichází čas vysvědčení, čas půlročního zúčtování našich dětí se školou. V mnoha rodinách bude vládnout nadšení a budou znít slova chvály, jinde zase smutek, zklamání. Je dobré si připomenout, jací jsme byli za mlada my a že náš dospělý život doopravdy nestojí na školních známkách a že repetent může být šťastnější než premiant. Někde to může být těžké, ale zkusme všechny naše děti pochválit alespoň za snahu, či jedničku z chování ;-).
Na podzim roku 2013 byly podány dvě grantové žádosti ve výši cca 600 tisíc korun na Nadaci Terezy Maxové a Nadaci Agrofert, uspěli jsme však pouze částečně a ANR ČR získala prostřednictvím Nadace Terezy Maxové grant ve výši Kč 60.000,- na projekt Doučování v náhradních rodinách.
Doučování dětí v rodinách bude probíhat v měsíci únoru až červnu 2014 v celkovém rozsahu cca 60 hodin pro rodinu, je třeba najít asistenta vhodného pro doučování, kterému dítě důvěřuje a zároveň jej respektuje. S asistentem bude následně sepsána Dohoda o provedení práce s částkou Kč 80,- za hodinu. Asistent spolu s rodičem vypíší výkaz "Evidence docházky ", kde uvedou rozsah doučování za daný měsíc a odešlou do 8. dne následujícího měsíce a na základě toho bude asistentovi vyplacena odměna. Jak bude doučování probíhat (kolikrát v týdnu, kolik hodin apod.) si určí rodiče sami.
Přihlášku a vyplněnou přílohu, příp. dotazy, prosím, zasílejte v termínu od čtvrtku 30. ledna do pondělí 3. února 2014 na e-mailovou adresu doucovani.anrcr@seznam.cz, která byla zřízena jen pro účely doučování.
Podmínky k doučování:
- tři a více dětí v rodině celkem,
- dvě a více dětí v NRP (vč.adopce) s přihlédnutím k případnému zdravotnímu postižení,
- doučování pouze pro děti v NRP,
- děti ze třetí až osmé třídy ZŠ (deváťáci se prej už stejně nic učit nechtějí :-)) a SŠ všechny ročníky,
- členství v ANR a zaplacené příspěvky za minulé roky.

Přihlášky se přijímají do 3.2.2014 !!!

Na základě přihlášek Vám budou během prvního únorového týdne zaslány bližší informace.
Hodně zdaru, štěstí a pevné nervy!

—————

Zpět