Informace o nás

DOMOV je to, co nedokážeme popsat ani tisíci slovy, ale srdce jej pozná v jediné vteřině...
Dejme šanci dětem, kteří  DOMOV a RODINU nemají .
 

Historie projektu

 

Místní kluby náhradních rodin tvoří základní kameny Asociace náhradních rodin ČR.

Cílem je, aby náhradní rodiče nalezli prostor pro vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností, sdílení starostí i strastí, aby rodiče i jejich děti mohli být součástí celku, nalézat vzájemnou podporu, pomoc a pochopení.

Místní kluby jsou založeny na vzájemné svépomoci a dobrovolné práci jejich předsedů/kyň. ANR ČR zajišťuje jejich koordinaci, poradenství při vedení klubů, informace a metodické vedení (např. legislativa, organizace, účetnictví, fundraising...). ANR ČR koordinuje spolupráci mezi kluby, pomáhá realizovat místním klubům projekty.

Místní kluby připravují programy, o kterých náhradní rodiče přímo rozhodují, pořádají společné výlety, přednášky, odborné semináře, pobyty s dětmi, setkávání s odborníky, terapeutické semináře a volnočasové aktivity pro děti.